Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Услуги по организации горячей питание

Автор: школа47 от 22-01-2015, 17:52, посмотрело: 1958

0

 

Приложение 2
к 
Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания

обучающихся в организациях среднего образования

 

Объявление о конкурсе

 

КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы, 050020, г.Алматы, ул.Олимпийская,1, scool47@mail.ru

 (наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в КГУ«Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы.

        Услуга должна быть оказана: г.Алматы, ул. Олимпийская,1,общее количество учащихся -299, из них учащиеся 1-4 классов охваченные бесплатным питанием за счет бюджетных средств -158сумма выделенная-2461008,00 тенге без НДС(Два миллиона четыреста шестьдесят одна одна  тысяч восемь  тенге 00 тиын) и  из фонда всеобуча для детей из малообеспеченных семей-14; сумма выделенная- 1057760,00 тенге без НДС(Один миллион  пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят тенге 00 тиын) , Общая сумма сумма выделенная из бюджета на оказание услуги – 3518768,00 (три  миллионапятьсот восемьнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь  тенге 00 тиын)тенге без НДС

(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, выделенная на оказание услуги)

Срок оказания услуги 1-4 классов 01.03.2015г. по 25.05.2015г.

Срок оказания услуги из фонда всеобуча для детей из МОС 01.03.2015г. по 31.12.2015г.

         К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

        Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 
 «
11» февраля 2015года  до 15-00 (указать время и дату) включительно по адресу: г.Алматы, ул.Олимпийская,1,  кабинет № 20 бухгалтерия с 9-00 до 17-00 часов и/или на интернет-ресурсе     47.alschool.kz.

(указать электронный адрес)

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в 
 конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в 
КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы

(указать наименование организатора конкурса)

по адресу: г.Алматы, ул.Олимпийская,1  кабинет № 20 бухгалтерия.

(указать полный адрес, № кабинета)

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 
«
11» февраля 2015года. до 15-00 часов

 (указать время и дату).

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
по следующему адресу: г.Алматы, ул. Олимпийская,1  кабинет № 2
4, 12 февраля  2015 года 14-00 часов

(указать полный адрес, № кабинета, время и дату)

Дополнительную информацию и справку можно получить по 
 телефону: 8(727)
390-12-14, 254-88-79.

                                       (указать номер телефона)

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында

                                                                                          білім алушыларды тамақтандыруды

 ұйымдастыру бойынша көрсетілетін

қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

2-қосымша

 

Конкурс туралы хабарландыру

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№47 Жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 050020, Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1,scool47@mail.ru,

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, почталық және электрондық мекенжайлары )

орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет: Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй. мекен-жайы бойынша көрсетілуі тиіс. Барлық білім алушы саны -299,оның ішіндегі 158білім алушы 1-4 сынып оқушылары бюджеттік қаржы есебінен бөлінген сомасы – 2461008,00 ҚҚС-сыз (Екі  миллион төрт  жүз алпыс бір  мың сегіз теңге )және отбасы аз қамтылған жағдайы төмен балалар саны- 14 бюджеттік қаржы есебінен бөлінген сомасы - 1057760,00ҚҚС-сыз(Бір миллион елу жеті мың жеті жүз алпыс теңге). Бюджеттік қаржы есебінен барлығын қосқанда  - 3518768,00  (үш миллион бес  жүз он сегіз  мың жеті жүз алпыс сегіз  теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз сомасына тегін тамақтанумен қамтамасыз етіп, қызмет  көрсетілуі тиіс.

(қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар санаттарының толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)

Қызметті көрсету мерзімі 1-4 сынып оқушыларына 01.03.2015ж -25.05.2015ж.

Қызметті көрсету мерзімі отбасы аз қамтылған жағдайы төмен балалар 01.03.2015ж -31.12.2015ж.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 жылғы "11" ақпанға дейінгі сағат 15-00 ді мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесінен, жұмыс күндері сағат 09-00-дан 17-00-ге дейін және/немесе 47.alschool.kz интернет-ресурсынан алуға болады.

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер Алматы қаласы Білім басқармасының «№47 Жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекеме

(конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

мына мекенжай бойынша 050020, Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесіне жібереді.

(толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі «11» ақпан 2015жыл. Сағат 15-00-ге дейін.

                          (уақыты мен күнін көрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер (уақыты мен күні көрсетілсін) мына мекенжай бойынша Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 24  бөлмеде 2015 жылы ақпанның 12 күні   сағат 14-00 де  ашылады.

                      (толық мекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін)

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға  болады: 8(727)3-90-12-14, 254-88-79.

(телефон нөмірін көрсету керек).

 

 

 

 

 

Категория: Открытый конкурс