Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Услуги по организации горячей питание

Автор: школа47 от 22-01-2015, 17:52, посмотрело: 1803

0

 

Приложение 2
к 
Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания

обучающихся в организациях среднего образования

 

Объявление о конкурсе

 

КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы, 050020, г.Алматы, ул.Олимпийская,1, scool47@mail.ru

 (наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в КГУ«Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы.

        Услуга должна быть оказана: г.Алматы, ул. Олимпийская,1,общее количество учащихся -299, из них учащиеся 1-4 классов охваченные бесплатным питанием за счет бюджетных средств -158сумма выделенная-2461008,00 тенге без НДС(Два миллиона четыреста шестьдесят одна одна  тысяч восемь  тенге 00 тиын) и  из фонда всеобуча для детей из малообеспеченных семей-14; сумма выделенная- 1057760,00 тенге без НДС(Один миллион  пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят тенге 00 тиын) , Общая сумма сумма выделенная из бюджета на оказание услуги – 3518768,00 (три  миллионапятьсот восемьнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь  тенге 00 тиын)тенге без НДС

(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, выделенная на оказание услуги)

Срок оказания услуги 1-4 классов 01.03.2015г. по 25.05.2015г.

Срок оказания услуги из фонда всеобуча для детей из МОС 01.03.2015г. по 31.12.2015г.

         К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

        Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 
 «
11» февраля 2015года  до 15-00 (указать время и дату) включительно по адресу: г.Алматы, ул.Олимпийская,1,  кабинет № 20 бухгалтерия с 9-00 до 17-00 часов и/или на интернет-ресурсе     47.alschool.kz.

(указать электронный адрес)

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в 
 конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в 
КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы

(указать наименование организатора конкурса)

по адресу: г.Алматы, ул.Олимпийская,1  кабинет № 20 бухгалтерия.

(указать полный адрес, № кабинета)

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 
«
11» февраля 2015года. до 15-00 часов

 (указать время и дату).

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
по следующему адресу: г.Алматы, ул. Олимпийская,1  кабинет № 2
4, 12 февраля  2015 года 14-00 часов

(указать полный адрес, № кабинета, время и дату)

Дополнительную информацию и справку можно получить по 
 телефону: 8(727)
390-12-14, 254-88-79.

                                       (указать номер телефона)

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында

                                                                                          білім алушыларды тамақтандыруды

 ұйымдастыру бойынша көрсетілетін

қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

2-қосымша

 

Конкурс туралы хабарландыру

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «№47 Жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 050020, Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1,scool47@mail.ru,

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, почталық және электрондық мекенжайлары )

орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет: Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй. мекен-жайы бойынша көрсетілуі тиіс. Барлық білім алушы саны -299,оның ішіндегі 158білім алушы 1-4 сынып оқушылары бюджеттік қаржы есебінен бөлінген сомасы – 2461008,00 ҚҚС-сыз (Екі  миллион төрт  жүз алпыс бір  мың сегіз теңге )және отбасы аз қамтылған жағдайы төмен балалар саны- 14 бюджеттік қаржы есебінен бөлінген сомасы - 1057760,00ҚҚС-сыз(Бір миллион елу жеті мың жеті жүз алпыс теңге). Бюджеттік қаржы есебінен барлығын қосқанда  - 3518768,00  (үш миллион бес  жүз он сегіз  мың жеті жүз алпыс сегіз  теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз сомасына тегін тамақтанумен қамтамасыз етіп, қызмет  көрсетілуі тиіс.

(қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар санаттарының толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)

Қызметті көрсету мерзімі 1-4 сынып оқушыларына 01.03.2015ж -25.05.2015ж.

Қызметті көрсету мерзімі отбасы аз қамтылған жағдайы төмен балалар 01.03.2015ж -31.12.2015ж.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 жылғы "11" ақпанға дейінгі сағат 15-00 ді мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесінен, жұмыс күндері сағат 09-00-дан 17-00-ге дейін және/немесе 47.alschool.kz интернет-ресурсынан алуға болады.

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер Алматы қаласы Білім басқармасының «№47 Жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекеме

(конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

мына мекенжай бойынша 050020, Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесіне жібереді.

(толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі «11» ақпан 2015жыл. Сағат 15-00-ге дейін.

                          (уақыты мен күнін көрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер (уақыты мен күні көрсетілсін) мына мекенжай бойынша Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 24  бөлмеде 2015 жылы ақпанның 12 күні   сағат 14-00 де  ашылады.

                      (толық мекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін)

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға  болады: 8(727)3-90-12-14, 254-88-79.

(телефон нөмірін көрсету керек).

 

 

 

 

 

Категория: Открытый конкурс

 

Объявление о закупке горячего питания

Автор: школа47 от 4-06-2014, 10:00, посмотрело: 786

0

 

Приложение 2
к
Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания

обучающихся в организациях среднего образования

 

Форма

Объявление о конкурсе

 

КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы, 050020, г.Алматы, ул.Олимпийская,1, scool47@mail.ru

 (наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы.

        Услуга должна быть оказана: г.Алматы, ул. Олимпийская,1,общее количество учащихся - 315, из них учащиеся 1-4 классов охваченные бесплатным питанием за счет бюджетных средств -147; сумма выделенная-4 199 496,00 тенге без НДС(Четыре миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста девяносто шесть тенге 00 тиын) и  из фонда всеобуча для детей из малообеспеченных семей-29; сумма выделенная- 402 160,00 тенге без НДС (Четыреста две тысяча сто шестьдесят тенге 00 тиын) , Общая сумма сумма выделенная из бюджета на оказание услуги – 4 601 656,00 (четыре  миллионов шестьсот одна тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын)тенге

(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, выделенная на оказание услуги)

Срок оказания услуги 01.09.2014г. по 31.12.2014г.

 

         К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

        Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до
 «23»июня 2014года до 18-00 (указать время и дату) включительно по адресу: г.Алматы, ул.Олимпийская,1,  кабинет № 20 бухгалтерия с 9-00 до 18-00 часов и/или на интернет-
ресурсе     47.alschool.kz.

(указать электронный адрес)

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
 конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
КГУ «Общеобразовательная школа № 47» Управления образования г.Алматы

(указать наименование организатора конкурса)

по адресу: г.Алматы, ул.Олимпийская,1  кабинет № 20 бухгалтерия.

(указать полный адрес, № кабинета)

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до
« 23»июня 2014г. до 18-00 часов
(указать время и дату).

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: г.Алматы, ул. Олимпийская,1  кабинет № 20 бухгалтерия 24 июня 2014 года 15-00 часов

(указать полный адрес, № кабинета, время и дату)

Дополнительную информацию и справку можно получить по
 телефону: 8(727)2-93-90-80, 291-40-66.

                                       (указать номер телефона)

Файлы для скачивание

 

konkurs.dok.-utverpril.1.pdf [121,82 Kb] (cкачиваний: 25)


konkurs.dok.teh.zadanie.pdf [168,88 Kb] (cкачиваний: 11)


kon.dokum.gor.pitanie-2014-rus.yaz.doc [154,5 Kb] (cкачиваний: 12)

 

 

Категория: Открытый конкурс

 

Хабарландыру "Ыстык тамак" сатып алу

Автор: школа47 от 4-06-2014, 10:00, посмотрело: 743

0

Орта білім беру ұйымдарында білім алушылардытамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларына

2-қосымша

Нысан

 

Конкурс туралы хабарландыру

Алматы қаласы Білім басқармасының «№47 Жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 050020, Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1,scool47@mail.ru,

(конкурсты ұйымдастырушының атауы, почталық және электрондық мекенжайлары )

орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет: Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй. мекен-жайы бойынша көрсетілуі тиіс. Барлық білім алушы саны -315,оның ішіндегі 147 білім алушы 1-4 сынып оқушылары бюджеттік қаржы есебінен бөлінген сомасы – 4 199 496,00 ҚҚС-сыз (Төрт миллион бір жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз тоқсан алты теңге )және отбасы аз қамтылған жағдайы төмен балалар саны- 29 бюджеттік қаржы есебінен бөлінген сомасы - 402160,00 ҚҚС-сыз(Төрт жүз екі мың бір жүз алпыс теңге). 1-4 сынып оқушылары 2014 жылдың 01 қыркүйегінен 31 желтоқсанына дейін бюджеттік қаржы есебінен барлығы - 4601656,00 (төрт миллион алты жүз бір мың алты жүз елу алты теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз сомасына тегін тамақтанумен қамтамасыз етілуі тиіс.

(қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар

санаттарының толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)

көрсетілуі тиіс.

Қызметті көрсету мерзімі 01.09.2014ж -31.12.2014ж.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2014 жылғы "23"маусымға дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесінен, жұмыс күндері сағат 09-00-дан 18-00-ге дейін және/немесе 47.alschool.kz интернет-ресурсынан алуға болады.

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер Алматы қаласы Білім басқармасының «№47 Жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне

(конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

мына мекенжай бойынша050020, Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесіне жібереді.

(толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі «23» маусым 2014жыл. Сағат 18-00-ге дейін.

(уақыты мен күнінкөрсету керек)

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер (уақыты мен күні көрсетілсін) мына мекенжай бойынша Алматы қаласы, Олипийская,көшесі, 1үй , № 20 есеп-қисап бөлмесінде 2014 жылы маусымның 24 күні

(толық мекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін)

ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: 8(727)3-90-12-14, 254-88-79.

(телефон нөмірін көрсету керек).

Конкурс кужаттарын жүктеу

 

konkurs-kuzhattary-kaz.doc [175 Kb] (cкачиваний: 10)


kon.zhattama-1-bet.pdf [170,04 Kb] (cкачиваний: 6)


kon.zhattama-2-osymsha.pdf [115,25 Kb] (cкачиваний: 7)

Категория: Открытый конкурс

 
 
 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: admin2 от 21-01-2016, 15:36, посмотрело: 119

0

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

 

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №47"

                                                                                  тыс. тенге

Наименование

План на 2015г

Доходы

 

Финансирование из бюджета

74925,0

Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку

0

ИТОГО ДОХОДОВ

74925,0

РАСХОДЫ

 

Заработная плата

57009,0

Коммунальные услуги

4888,0

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

1253,0

Приобретение канцелярских товаров

74,0

Приобретение питьевой воды

81,0

Текущий ремонт

0

Прочее услуги и товары

9531,0

Приобретение медикаментов

28,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовый, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

2061,0

Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку

0

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

0

ИТОГО РАСХОДОВ

74925,0

 

 

 

Директор КГУ ОШ №47                               Битаева К.У

 

Главный бухгалтер                                       Майсанова У.К

Категория: Информация, Родителям

 

Отчет за 9 месяцев

Автор: admin2 от 14-10-2015, 15:52, посмотрело: 1074

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №47"

                                                                                  тыс. тенге

Наименование

План на 2015г

Доходы

 

Финансирование из бюджета

72740,0

Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку

0

ИТОГО ДОХОДОВ

72740,0

РАСХОДЫ

 

Заработная плата

56753,0

Коммунальные услуги

4888,0

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

1129,0

Приобретение канцелярских товаров

74,0

Приобретение питьевой воды

81,0

Текущий ремонт

0

Прочее услуги и товары

7726,0

Приобретение медикаментов

28,0

Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовый, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей

2061,0

Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку

0

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи

0

ИТОГО РАСХОДОВ

72740,0

 

 

 

Директор КГУ ОШ №47                               Битаева К.У

 

Главный бухгалтер                                       Майсанова У.К

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015г

 

 

Местонахождение организации: г.Алматы,ул.    Олимпиский, 1

 

1.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 55451,0 тыс.тенге, из них:

    - из бюджета   55451,0 тыс.тенге;        

       

    -специального счета – нет;  

       

    -счета спонсорской и благотворительной помощи –нет.

   
 

2. Расходы за 9 месяцев 2015года составили 55451,0 тыс.тенге, из них:

1.   на выплату заработной платы 43418,0  тыс.тенге. в том числе:

РБ  Оплата труда – 2753,0 тыс.тенге,

       Социальный налог – 160,0 тыс.тенге,

       Социальные отчисление – 131,0 тыс.тенге;

          МБ Оплата труда – 34432,0 тыс.тенге,

                 Премия молодым специалистам – 450,0 тыс.тенге,

                 Компенсационные выплаты, оздоровительные -1950,0 т.т,

                 Социальный налог – 1956,0 тыс.тенге ,

       Социальные отчисление – 1586,0 тыс.тенге;

    Штатная численность работников КГУ ОШ №47 всего 76,7 единиц в том числе: административный персонал - 13,5 единиц,

                   Педагогический персонал – 38,7 единиц,

                   Младший обслуживающий персонал – 24,5 единиц

2.  Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 2987,0 тыс. тенге, в том числе:

                  На отопление -  823,0 тыс.тенге;

                  Горячую воду -  175,0 тыс.тенге;

                  Холодную воду -  808,0 тыс.тенге;

                  Канализация -   192,0 тыс.тенге;

                  Электроэнергия -  821,0 тыс.тенге;

                  Услуги связи -  168,0 тыс.тенге;)

3.  Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1029,0  тыс.тенге. В том числе:

             Хозяйственные товары – 707,0 тыс.тенге

             Хозяйственные инвентари – 156,0 тыс.тенге

             Спортивные товары – 88,0 тыс.тенге

              Классные журналы и табеля – 38,0

            Бумага А4 – 40,0 тыс.тенге

4.   Приобретены канцелярские товары на 74,0 тыс.тенге; (ручки, карандаши. Стиплеры, скотч и.т.д

5.  Обеспечены учащихся питьевой водой 81,0 тыс.тенге.        Бутилированная питьевая вода - 81,0тыс тенге

6.   Текущий ремонт не произведен, т.к. школа после капитального ремонта.

7.   Прочее услуги товары 6628,0 тыс. тенге. В том числе:

Услуги по организацию бесплатного горячего питание 1-4х классов - 4178,8 тыс. тенге.

Услуги по сопровождению программное обеспечение 1С - 220,0 тыс. тенге

Услуги банка - 103,2 тыс. тенге.

Услуги медосмотр сотрудников - 70,4 тыс. тенге.

Услуги по техническому обслуживанию комплексной системы безопасности - 1188,2 тыс. тенге.

Услуги по вывоз ТБО - 63,0 тыс. тенге.

Услуги дератизация и дезинсекция помещений - 75,8тыс.т.

Услуги техобслуживание прибора учета тепла SA-94 - 90,0тыс.т.

Услуги установка модемной связи к теплосчетчику SA-94 -135,0 тыс. тенге.

Услуги по перезарядки порошковых огнетушителей - 35,0тыс.т.

Услуги техобслуживание компьютеров и оргтехники -180,0тыс.т.

Услуги по обслуживанию система отопления, ИТП горячего водоснабжение - 73,1 тыс. тенге.

Услуги по продлению доступа на веб-сайтов он-лайн уроков -55,5тыс.тенге.

Услуги откачка и промывка канализаций - 160,0 тыс. т

8.  В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощи, приобретено медикаментов на 28,0 тыс. тенге.

9.  Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощи с января по мая на 600, 0 тыс.т.(12 детям) и организовано бесплатное питание с января по мая на 606,0 тыс.т.(14 детям) Всего: 1206,0 тыс. тенге.

Зимние утепленные куртки – 185,0 тыс. тенге.

Школьные формы – 249,0 тыс. тенге.

Спортивные формы – 130,0 тыс.тенге

Школьные принадлежности – 36,0 тыс.тенге.

          Организовано бесплатное питание с сентября месяца 21 детям

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам): нет

 

Средства от спонсорской и благотворительной помощи: нет

 


Директор КГУ ОШ №47                      Битаева К.У

 

     

 

Главный бухгалтер                               Майсанова У.К

         

 

 

 

           

 

 

 

Категория: Информация